สำรองห้องพัก

หมายเหตุ
ราคาที่แจ้งไว้ต้องทำสัญญาอย่างน้อย 6 เดือน
* ค่าน้ำ   คิดตามอัตราของการประปา
* ค่าไฟฟ้า คิดตามอัตราของการไฟฟ้า
* ค่าจองห้องพัก 1,000 บาทวันทำสัญญาชำระเงินล่วงหน้า 1 เดือนเงินประกัน 1 เดือน / คีย์การ์ด ใบละ 100 บาท

หมายเหตุ
ราคาที่แจ้งไว้ต้องทำสัญญาอย่างน้อย 6 เดือน
* ค่าน้ำ   คิดตามอัตราของการประปา
* ค่าไฟฟ้า คิดตามอัตราของการไฟฟ้า
* ค่าจองห้องพัก 1,000 บาทวันทำสัญญาชำระเงินล่วงหน้า 1 เดือนเงินประกัน 1 เดือน / คีย์การ์ด ใบละ 100 บาท

มีน เรสสิเดนซ์​
55, 55/1, 55/2, 55/3
ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510

Email : [email protected]​​

DESIGN by

All rights reserved © 2021 Min residence.com